Ein Blick in die Türkei des frühen 20. Jahrhunderts mit Postkarten

Ein Blick in die Türkei des frühen 20. Jahrhunderts mit Postkarten

Vor 100 Jahren lebten Armenier in der Türkei, eine Gemeinschaft mit einer reichen Geschichte, die bereits vor 300 Jahren in diesem Land ansässig war. Vom 25. bis 28. Februar 2015 wird eine Ausstellung mit Postkarten des Sammlers Orlando Carlo Calumeno stattfinden, die einen Einblick in das Leben der Armenier vor einem Jahrhundert in der Türkei geben wird. Die Postkarten werden eine Vielzahl von Themen und Aspekten des armenischen Lebens und der Kultur zu dieser Zeit zeigen, von Alltagsszenen bis hin zu religiösen und kulturellen Festen. Die Ausstellung bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Vergangenheit zu erkunden und die Erinnerung an die Armenier vor 100 Jahren in der Türkei zu bewahren.

Kartpostallarla 20. yüzyılın başlarında Türkiye’ye bir bakış

100 yıl önce Türkiye’de Ermeniler yaşıyordu, zengin bir geçmişe sahip bir topluluk, bu ülkede 300 yıl önce yerleşmişlerdi. 25-28 Şubat 2015 tarihleri arasında, koleksiyoncu Orlando Carlo Calumeno’nun posta kartlarıyla bir sergi düzenlenecek. Bu sergi, bir yüzyıl önce Türkiye’deki Ermenilerin yaşamına dair bir bakış sunacak. Posta kartları, o dönemde Ermeni yaşamı ve kültürünün çeşitli konularını ve yönlerini gösterecek; günlük sahnelerden dini ve kültürel festivallere kadar. Sergi, geçmişi keşfetmek ve 100 yıl önce Türkiye’deki Ermenilerin anısını korumak için eşsiz bir fırsat sunuyor.